Alle sportverenigingen zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Zeehond ’73 beschermt de persoonsgegevens van alle leden volgens deze wettelijke regels. Welke persoonsgegevens De Zeehond’73 verwerkt, voor welke doeleinde deze persoonsgegevens worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en wat wij doen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking kunt u downloaden en lezen in het document Privacy Policy.