De Zeehond ‘73 wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport verder kunnen ontwikkelen. De Zeehond ‘73 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat De Zeehond ‘73 een vereniging is om trots op te zijn. Om deze doelstellingen te bewerkstelligen hanteren we het principe Fair Play. Fair Play geeft bij de Zeehond ’73 aan dat normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport belangrijk zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we gedrags- en huisregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. De Zeehond ‘73 vraagt van alle leden en ouders/verzorgers van leden om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

Hoe we met elkaar om willen gaan bij De Zeehond’73 staat vermeld onder de link Beleidsplan “Sportiviteit, Respect en Sociale veiligheid”.

De Gedragscode:

Met name trainers, coaches, teambegeleiders en kaderleden die op enige wijze betrokken zijn bij onze sporters dienen zich te conformeren aan De Gedragscode De Zeehond ’73 door deze te lezen en hierover te verklaren bij het uitoefenen van zijn of haar functie in het zwembad naar deze richtlijnen te handelen middels het ondertekenen van De Gedragscode.

Verklaring Omtrent Gedrag VOG:

De Zeehond ’73 vraagt aan al haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft VOG’s af.

Portretrecht:

Waterpolo en wedstrijdzwemmen zijn mooie sporten om gefotografeerd of gefilmd te worden. Tijdens de activiteiten van De Zeehond ’73 of activiteiten waaraan De Zeehond ’73 deelneemt of meewerkt kunnen dan ook foto’s of filmpjes gemaakt worden. Bij het aangaan van lidmaatschap van De Zeehond ’73 krijgt u een toestemmingsbrief waarop De Zeehond ’73 uw toestemming uw vraagt om foto- en beeldmateriaal te gebruiken en te publiceren in het kader van haar activiteiten. De beelden worden niet verstrekt aan derden. De Zeehond ‘73 zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u hiertegen toch bezwaar hebben dan verleent u bij het aangaan van het lidmaatschap geen toestemming of als u zich op een later tijdstip bedenkt, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur. Fotograferen of filmen in de kleedkamers is uiteraard verboden!