In het mini-waterpolo wordt het motto spelend leren gehanteerd. Het spel staat centraal niet de vaardigheden. We gaan er vanuit dat met het spel de vaardigheden vanzelf aangeleerd worden. Hoewel de basiselementen hetzelfde zijn bij het “gewone” waterpolo, mag bij minipolo (bijna) alles. Zo is het toegestaan de bal met twee handen te spelen, hebben teams geen keeper en mogen de kinderen staan. De scheidsrechter of spelleider treed eigenlijk alleen op om het spel zo leuk mogelijk te laten verlopen. Er wordt gespeeld op een verkleind speelveld met tevens aangepaste doeltjes.

Er zijn drie leeftijdscategorieën waarbij voor elke categorie een aangepaste spelvorm geldt oftewel de lat gaat elke keer een klein stukje hoger. Zij spelen één keer per maand op een door een vereniging georganiseerd toernooi. De jongste groep (6-7 jaar) start in een klein team met de kleinste doeltjes in ondiep water. De volgende groep (8-9 jaar) speelt in een iets groter team met iets grotere doeltjes maar nog steeds in ondiep water. De laatste groep (10-11 jaar) speelt in competitieverband in teams van vijf tegen vijf in een veld van 20 meter met een tussenmaat doel.

27 okt 2017
Spelregelleerlijn C-jeugd
28 okt 2017 13:00
Wedstrijdzwemmen
28 okt 2017 14:00
Jeugd EG1
28 okt 2017 14:15
Jeugd DG2
28 okt 2017 14:40
Jeugd DG1
28 okt 2017 15:00
Jongens BJ1
28 okt 2017 15:45
Meisjes BM1
28 okt 2017 16:30
Heren 2
28 okt 2017 17:15
Heren 3
28 okt 2017 17:25
Jongens CJ1
28 okt 2017 18:00
Heren 4
28 okt 2017 18:45
Jongens AJ1
28 okt 2017 19:40
Dames 1
28 okt 2017 20:25
Heren 1
29 okt 2017 00:00
Wedstrijdzwemmen